Kripto varlıkların medeni hukuk bağlamında incelenmesi

Date

2024-05

Editor(s)

Advisor

Aksoy, Pınar Çağlayan

Supervisor

Co-Advisor

Co-Supervisor

Instructor

Source Title

Print ISSN

Electronic ISSN

Publisher

Bilkent University

Volume

Issue

Pages

Language

Turkish

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Series

Abstract

Günümüzde gelişen teknoloji hayatın her alanını etkilemektedir. Bu gelişen teknolojilerden biri de kripto varlıklardır. Kripto varlıklar merkeziyetsiz ve anonim yapılarıyla dikkat çekmekte ve yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Kripto varlıkların bu kadar yaygın kullanılması, hukuk dünyasını da etkilemektedir. Kripto varlıklar son yıllarda hem hukuk hem de ceza davalarına konu olmaya başlamıştır. Bu durum da kripto varlıkların hukuki durumunu belirlemeyi gerekli kılmıştır. Çalışmamızda öncelikle kripto varlıklar hakkında bilgi verilecek ve daha sonrasında dünyada ve ülkemizdeki düzenlemelere değinilecektir. Üçüncü bölümde kripto varlıkların hukuki niteliğinden bahsedilecektir. Dördüncü bölümde borçlar hukuku bağlamında bir inceleme yapılacaktır. Beşinci bölümde aile hukuku çerçevesinde kripto varlıklar incelendikten sonra son bölümde kripto varlıkların mirasçıya intikali konusundan bahsedilecektir. Önümüzdeki yıllardaki kripto varlıkların çok daha yaygın olarak kullanılacağı göz önünde tutulduğunda kripto varlıkların hukuk dünyasında da daha çok davaya konu olacağı açıktır. Bu yüzden de şimdiden ileride açılacak davalar için uygulamaya yol göstermek amacıyla kripto varlıkların medeni hukuk bağlamında hukuki niteliğinin aydınlatılması gerekmektedir.


Today, developing technology affects every aspect of life. One of these developing technologies is crypto assets. Crypto assets attract attention with their decentralised and anonymous structures and are widely used. It is inevitable that the widespread use of crypto assets will affect the world of law. Crypto assets have started to be the subject of both civil and criminal cases in recent years. This situation has made it necessary to determine the legal status of crypto assets. In our study, firstly, information about crypto assets will be given and then the regulations in the world and in our country will be mentioned. In the third section, the legal nature of crypto assets will be mentioned. In the fourth section, an examination will be made in the context of the law of obligations. In the fifth section, crypto assets will be examined within the framework of family law, and in the last section, the issue of transfer of crypto assets to the heir will be mentioned. Considering that crypto assets will be used much more widely in the coming years, it is clear that crypto assets will also be subject to lawsuits in the legal world. Therefore, it is necessary to clarify the legal nature of crypto assets in the context of civil law in order to guide the practice for future lawsuits.

Course

Other identifiers

Book Title

Citation

item.page.isversionof