Hristiyan Rum Ortodoksları: Mersin örneği

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
İbrahim Mert Öztürk, HIST 200-6 (2022-2023 Fall);8
Abstract

Mersin Hristiyan Rum Ortodoksları, Türkiye’nin sosyal, kültürel ve dinî açılardan heterojen yapısının bir parçasıdır. Cemaat, demokratik bir yönetim altında din ve vicdan özgürlüklerini sağlayarak yüzyıllardan beri süregelen gelenek ve göreneklerini hâlâ devam ettirmektedir. Tomris Nadir Kilisesi, 1852’den beri Mersin ve çevresindeki ibadethanelerden bir tanesi olarak görevine başlamıştır. Tomris Nadir Kilisesi ve Kilise Vakfı; düzenledikleri ayinler ve bayramlar ile mevcudiyetlerini yıllardan beri sürdürmektedir. Tarihsel süreçlere bağlı olarak, cemaatin âdetlerinde değişiklikler yaşansa da dinî yaşamları, onları bir araya getiren yegâne unsur olup özünü kaybetmeden var olmaktadır. Bu çalışma vesilesiyle Türkiye’deki Hristiyan Rum Ortodoksları, Mersin örneği üzerinden incelenmektedir. Böylelikle cemaatin dinî, sosyal ve kültüren hayatıyla alakalı doğru bilgiye erişmek amaçlanırken geçmişten bugüne yaşanan değişiklikler de gözler önüne serilmektedir.


Mersin Christian Greek Orthodoxes are a part of Turkey's heterogeneous social, cultural, and religious structure. The community still maintains its centuries-old traditions and customs by providing freedom of religion and conscience under a democratic administration. Tomris Nadir Church, located in Mersin, has started its duty as one of the places of worship in the region since 1852. Tomris Nadir Church and church foundation have been continuing their existence for years with the rites and feasts they organize. Although there have been changes in the habits of the community due to historical processes, their religious life still does not lose its essence as the element that brings them together. On the occasion of this study, Greek Orthodox Christians in Turkey are examined through the example of Mersin. In this way, it aims to reach the right information about the community's religious, social, and cultural life. The changes of the community from the past to the present are also revealed.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)