Artvin’deki Hevek Köyü’nün Türkleştirilmesi

dc.contributor.authorToptaş, Eray
dc.contributor.authorKubat, Filiz
dc.contributor.authorÇalışkan, Dorukhan
dc.contributor.authorAksan, Alp Batu
dc.date.accessioned2023-03-09T11:46:25Z
dc.date.available2023-03-09T11:46:25Z
dc.date.issued2022
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.en_US
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (page 13).en_US
dc.description.abstractGünümüzdeki ismi Yaylalar olan Hevek Köyü, Artvin’de Yusufeli ilçesine bağlıdır. Eskiden Yusufeli ilçesinde birden fazla Hevek isminde köy bulunduğundan Yaylalar köyüne Yukarı Hevek de denirdi. Köy, ilçe merkezine 50 km uzaklıktadır. Bu köyde Türklerle birlikte birçok Gürcü de yaşamaktadır. Araştırmanın sınırları dahilinde Gürcü ve Ermenilerin Karadeniz bölgesine göçü, Yaylalar Köyündeki Gürcülerin Türkleşmesi ve Şenol ailesinin Türkiye’ye göçü ve göçten sonra yaşadıkları sıkıntıları incelenecektir. Artvin’de yaşayan Gürcülerin göçü ve göçten sonrası kültürlerinin değişimi hakkında yeterli sayıda kaynak bulunmadığı için Artvin’deki Gürcülerin Türkleşmesi araştırmaya değer görülmüştür.en_US
dc.description.abstractHevek village, whose current name is Yaylalar, is a village connected to Yusufeli district in Artvin. In the past, the village of Yaylalar was also called Yukarı Hevek, since there was more than one village named Hevek in Yusufeli district. Yaylalar village is 50 km away from Yusufeli town centre. Many Georgians live in this village along with the Turks. Within the boundaries of the research, the migration of Georgians and Armenians to the Black Sea region, the Turkification of Georgians in Yaylalar Village and the migration of Şenol family to Turkey and the problems they experienced after migration will be examined. Since there are not enough sources about the migration of Georgians living in Artvin and the change of their cultures after migration, the Turkification of Georgians in Artvin was deemed worthy of research.en_US
dc.description.statementofresponsibilityby Abdürrahim Özer.en_US
dc.format.extent13en_US
dc.identifier.itemidSPB4291
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/112213
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.relation.ispartofseriesAbdürrahim Özer, HIST200-15 (2022-2023 Fall);10
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subjectArtvinen_US
dc.subjectHeveken_US
dc.subjectYaylalaren_US
dc.subjectGürcüen_US
dc.subjectAsimilasyonen_US
dc.subjectYusufelien_US
dc.subjectGöçen_US
dc.subjectTürkleşmeen_US
dc.subjectGeorgiansen_US
dc.subjectAssimilationen_US
dc.subjectMigrationen_US
dc.subjectTurkificationen_US
dc.titleArtvin’deki Hevek Köyü’nün Türkleştirilmesien_US
dc.typeStudent Projecten_US
Files