Artvin’deki Hevek Köyü’nün Türkleştirilmesi

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abdürrahim Özer, HIST200-15 (2022-2023 Fall);10
Abstract

Günümüzdeki ismi Yaylalar olan Hevek Köyü, Artvin’de Yusufeli ilçesine bağlıdır. Eskiden Yusufeli ilçesinde birden fazla Hevek isminde köy bulunduğundan Yaylalar köyüne Yukarı Hevek de denirdi. Köy, ilçe merkezine 50 km uzaklıktadır. Bu köyde Türklerle birlikte birçok Gürcü de yaşamaktadır. Araştırmanın sınırları dahilinde Gürcü ve Ermenilerin Karadeniz bölgesine göçü, Yaylalar Köyündeki Gürcülerin Türkleşmesi ve Şenol ailesinin Türkiye’ye göçü ve göçten sonra yaşadıkları sıkıntıları incelenecektir. Artvin’de yaşayan Gürcülerin göçü ve göçten sonrası kültürlerinin değişimi hakkında yeterli sayıda kaynak bulunmadığı için Artvin’deki Gürcülerin Türkleşmesi araştırmaya değer görülmüştür.


Hevek village, whose current name is Yaylalar, is a village connected to Yusufeli district in Artvin. In the past, the village of Yaylalar was also called Yukarı Hevek, since there was more than one village named Hevek in Yusufeli district. Yaylalar village is 50 km away from Yusufeli town centre. Many Georgians live in this village along with the Turks. Within the boundaries of the research, the migration of Georgians and Armenians to the Black Sea region, the Turkification of Georgians in Yaylalar Village and the migration of Şenol family to Turkey and the problems they experienced after migration will be examined. Since there are not enough sources about the migration of Georgians living in Artvin and the change of their cultures after migration, the Turkification of Georgians in Artvin was deemed worthy of research.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)