Dijital miras

Date
2022-07
Editor(s)
Advisor
Buz, Vedat
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte tüm işlemlerin internet üzerinden yapılması sonucunda kişiler arası yazışma, fotoğraf, video, ses gibi varlıklar analog dünya yerine dijital ortamda yer almaya başlamıştır. Kişiler hayattayken sahip olduğu dijital varlıklar üzerinde dilediği gibi tasarruf edebilirken, öldükten sonra bu varlıklar üzerindeki hakimiyetini kaybetmektedir. Bu durumda kişilerin ölümünden sonra söz konusu dijital varlıklara ne olacağı ve mirasçıların mirasbırakanın dijital varlıklarına erişmesinin mümkün olup olmadığı sorunu ortaya çıkmaktadır. Mirasçıların mirasbırakanın dijital varlıklarına erişebilmesi için külli halefiyet ilkesi, mirasbırakanın ve iletişim muhataplarının kişilik hakkı, haberleşmenin gizliliği, kişisel verilerin korunması ve servis sağlayıcılar ile kullanıcılar arasında yer alan ve dijital varlıkların akıbetini düzenleyen hükümlerin bulunduğu sözleşmelerin geçerliliği konuları incelenmelidir. Çalışmamızda bu kapsamda dijital varlıkların mirasbırakanın mirasçılarına intikal edip etmeyeceği konusu incelenecektir.


As all transactions have moved to online platforms as a result of technological developments, digital assets such as personal messages, photos, videos and voice recordings are now being stored digitally instead of physically. Although people are able to dispose digital assets that they own while they are alive, they lose control of these assets after death. Here, the question of what will happen to said digital assets and whether the heirs will be able to access them arises. In order for the heirs to access the digital assets of the testator, the principle of universal succession, personality rights of the testators and their communication partners, secrecy of telecommunications, data protection rules and the contract between service providers and users which regulates the fate of the digital assets must be examined. In our study, whether the digital assets of the testator will be passed to the heirs will be analyzed.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)