Batı’yı Batı ile aşmak isteyen Fizikçi: Asım Orhan Barut’un biyografisi

Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Bilkent University
Abstract

Asım Orhan Barut (1926-1994), Malatyalı bir Türk Fizikçidir. Üniversite yıllarından itibaren yurt dışında çalışmaya başlayan Barut, 1970’ler ve özellikle 1980’lerde Türkiye’de de çalışmaya başlamıştır. Kuramsal fiziğin temel problemleri, matematiksel fizik ve parçacık fiziği hakkında yaptığı çalışmaları literatürdeki önemli eksikleri doldurmuş, Batılı üniversitelerde okutulmuştur. Barut için gelişmekte olan ülkeler ancak - gelişmiş Batılı ülkeler ile iletişim halinde olmak şartıyla- bilimsel gelişmeler yapabilirse kalkınabilir ve tam bağımsız olabilirlerdi. Bu makalede Barut’un çalışmalarının ve bilim hakkındaki görüşlerinin tarihsel koşullardan etkilendiği anlatılmış, Barut’un kültürel bağımsızlığını kaybetmediği savunulmuş, her noktada Barut’un istekleri ve kararlarından da bahsedilerek determinist bir yaklaşımdan uzak durulmuştur.


Asım Orhan Barut (1926-1994) was a Turkish physicist from Malatya. Working abroad since his university years, Barut came to conduct his research in Turkey as well, during the 1970s and especially in the 1980s. His work on the fundamental problems of theoretical physics, mathematical physics, and fundamental particle physics have filled important gaps in the literature and were taught at Western universities. For Barut, developing states could only develop and gain total independence if they would produce scientific developments while keeping their communication with the advanced Western countries. In this article, the effects of historical conditions on both Barut’s research and his thoughts on science are explained; in addition to advocating that Barut had never lost his cultural independence. And at each point, Barut’s goals and decisions are noted to avoid a determinist approach.

Description
Ankara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2020.
This work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.
The History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.
Includes bibliographical references (pages 17-19).
Keywords
Asım Orhan Barut, Bilim, Fizik, Modernleşme, Batılılaşma, Science, Physics, Modernization, Westernization
Citation