Heybeliada Deniz Lisesi 1962 ve 1983 mezunu öğrencilerin sosyal ve kültürel yaşantısı

Date
2021
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

İstanbul, Heybeliada’da bulunan ve 2016 yılına dek eğitim vermiş olan Deniz Lisesi’nin tarihçesi, özellikleri, öğrencilerinin deneyimleri incelenmiştir. Özellikle okulun akademik eğitimi, sosyal ve kültürel olanakları, gelenekleri konuları 1960 ve 1980 dönemi öğrencilerinin deneyimleri ve anılarından edinilen bilgiler çerçevesinde karşılaştırılarak araştırma projesinde sunulmuştur.


The history, features and the experiences of the students of Heybeliada Naval High School in İstanbul, which has given education until 2016, has been examined. Especially the academic education, social and cultural opportunities, traditions of the school have been explained in comparison between the terms of 1960 and 1980.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Heybeliada, Deniz Lisesi, Denizcilik, Askeri eğitim, Naval High School, Naval, Military education
Citation
Published Version (Please cite this version)