Anadolu efsaneleri belleklerde yaşamaya devam ediyor

Date
2002
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Milli Folklor
Print ISSN
1300-3984
Electronic ISSN
Publisher
Volume
7
Issue
55
Pages
61 - 69
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Bu yazıda öncelikle efsane tanımları ve Türk efsanelerinin gruplandırılınasıyla ilgili çalışmaları kısaca inceleyeceğiz. Ankara'da yaşayan Ahmet Yılmıaz'dan dinlediğimiz, Yılmaz ın Sivas'ın Taşdelen beldesinde geçirdiği çocukluk yıllarından bu yana belleğinde canlı tuttuğu bazı efsanelerin bunlar arasında özellikle hayvana dönüşüm efsanelerinin bu gruplandırmadaki konumlarını belirlemeye çalışacağız. Son olarak da sözkonusu efsanelerin kültürel antropoloji ekseninde incelenmesinin mümkün olup olımndığını tartışacağız.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)