1992-2002 yılları arasında Başbakanlık uçağı uçuş ekibi içinde de yer alan Arzu Ebevi Gökberk’in kabin memurluğu hayatı

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abdurrahman Özer, HIST 200-9 (2022-2023 Fall);2
Abstract

Bu makalede, son zamanlarda popüler meslek gruplarından biri olan kabin memurluğu mesleki anlamda incelenmiştir. Makalemizde, Arzu Ebevi Gökberk ile yapılan röportaj sayesinde bu mesleğin incelikleri, kabin memurluğunda yükselmek, Gökberk’in kendi tecrübeleri ve anıları hakkında elde edilen bilgiler aktarılacaktır. Makalenin açılışı, kabin memurluğu hakkında genel bilgilerden ve kabin memurluğunun tarihçesinden oluşmaktadır. Bir kabin memurunun başvuru ve eğitim süreciyle birlikte Gökberk’in kariyeri, mesleğinde nasıl yükseldiği ve kabin memurluğu kariyerinde yükselmek için gerekli olan maddeler ise makalenin devamını oluşturmaktadır. Son olarak Gökberk’in kariyerinin zirvesi sayılabilecek dönemi olan başbakanlık hostesliği döneminde yaşadığı ve bize aktardığı anılar sunulacaktır.


Flight attendant, which is one of the popular occupational groups recently, has been examined professionally. In our article, thanks to the interview with Arzu Ebevi Gökberk, the details of this profession, the rise in the cabin crew, the information obtained about Gökberk’s own experiences and memories will be conveyed. The opening of the article consists of general information about cabin crew and the history of cabin crew. Along with the application and training process of a cabin crew, the career of Ms. Gökberk, how she rose in her profession, and the items required for promotion in her cabin crew career are the continuation of the article. Finally, the memories of Ms. Gökberk during her prime ministership hostess period, which can be considered the peak of her career, will be presented.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)