Buhurcular: Kurtuluş Savaşı’ndan İnce Memed’e Dinar çevresinde bir Yörük aşiretinin hikayesi

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Kudret Emiroğlu, HIST200-02 (2022-2023 Fall);6
Abstract

Buhurcu aşireti, Afyonkarahisar bölgesinin özellikle 20. yüzyılın ilk çeyreğindeki tarihini fazlasıyla etkilemiştir. Özellikle bölgedeki Kuvayı Milliye hareketine olan katkıları ve bölgedeki önemli bir güç odağı olan Koca Mustafa ile yaşadıkları çatışmalarının Afyonkarahisar bölgesini etkilediği savunulabilir. Bu araştırmanın amacı Buhurcu aşiretinin bu aktivitelerini belgelemek, Buhurcuların bu dönemde sürdürdüğü efelik ve yörük geleneklerinin incelenmesidir. Bu aktiviteler Afyonkarahisar bölgesinde bu zaman diliminde aktif olan Koca Musatafa, İnce Memed gibi kişilere de değinilerek incelenmiştir.


The Buhurcu tribe has greatly affected the history of Afyonkarahisar during the first quarter of 20th century. Especially considering their contributions to the Kuvayı Milliye movement and their shirmishes with Koca Mustafa, another powerful faction in the region, they can be considered influential in the Afyonkarahisar region. The purpose of this research is to document said activities and explore the efe and nomad traditions of the Buhurcu. These activities will be analyzed using persons of interest such as Koca Mustafa and İnce Memed.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)