Türkiye'de ilk yapay kalp nakli: Hakkı Akalın

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
İbrahim Mert Öztürk, HIST200-4 (2022-2023 Fall);8
Abstract

Kalp insan vücudunun en temel parçalarından biridir. Bu yüzden de kalp naklinin dünyamızda ve Türkiye’de oldukça önemli bir yeri vardır. Bu araştırmada Türkiye’nin ilk yapay kalp naklini gerçekleştiren Hakkı Akalın’ın hayatı ve yaptığı bu ameliyatın süreci üzerinde durulmuştur. Aynı zamanda yapay kalp naklinin dünyadaki yerine de değinilmiştir. Türkiye’de ilk yapay kalp nakli ameliyatı Hakkı Akalın tarafından kalp yetmezliği olan Halit Şahin’e yapılmıştır ve Şahin bu kalple 1 ay hayatını sürdürmüştür. Bu ilk yapay kalp naklinin ardından Hakkı Akalın Ankara Üniversitesi’nde ilk altı kalp ameliyatını gerçekleştirerek Türkiye’de askıya alınan gerçek kalp nakillerinin devam etmesine öncülük etmiştir. Hakkı Akalın gerçekleştirdiği bu ilkin yanı sıra Ankara Üniversitesi’nde Kalp Damar Kliniği kuruculuğu yapmış ve ana bilim dalı başkanı olmuştur. Bunlara ek olarak Cumhuriyet Halk Partisinde XXII. dönem milletvekilliği yapmıştır. Aynı zamanda kendisi Galatasaray spor kulübünde hala kongre üyesidir ve özel muayenehanesinde çalışmalarına devam etmektedir.


The heart is one of the most basic parts of the human body. Therefore, heart transplantation has a very important place in our world and in Turkey. In this research, the life of Hakkı Akalın, who performed Turkey's first artificial heart transplant, and the process of this surgery, were emphasized and the place of artificial heart transplant in the world was also mentioned. The first artificial heart transplant surgery in Turkey was performed by Hakkı Akalın on Halit Şahin, who had heart failure, and Şahin lived with this heart for 1 month. After this first artificial heart transplant, he performed the first six heart surgeries at Ankara University and pioneered the continuation of suspended real heart transplants in Turkey. In 2 addition to this, Hakkı Akalın was the founder of the Cardiovascular Clinic at Ankara University and became the head of the department. He was also the XXII. term parliament member. Currently, he is a congress member at Galatasaray sports club and continues his work in his private clinic.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)