III. Ahmed devri Osmanlı şiirinde sosyal ağlar ve edebî prestij

buir.advisorKalpaklı, Mehmet
dc.contributor.authorOnay, Ebru
dc.date.accessioned2022-02-04T06:51:53Z
dc.date.available2022-02-04T06:51:53Z
dc.date.copyright2022-01
dc.date.issued2022-01
dc.date.submitted2022-02-02
dc.departmentDepartment of Turkish Literatureen_US
dc.descriptionCataloged from PDF version of article.en_US
dc.descriptionThesis (Ph.D.): Bilkent University, Department of Turkish Literature, İhsan Doğramacı Bilkent University, 2022.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves 242-254).en_US
dc.description.abstractBu tez, sosyal sermayenin Osmanlı şairlerinin edebî prestiji (kazanılması, korunması, birikimi, kaybı vb.) üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. İncelemenin temel amacı, Osmanlı şairlerinin edebî prestijini ve görünürlüğünü etkileyen temel edebî, sosyal, siyasi, kurumsal, kişisel ve tarihî dinamikleri anlamaktır. Bu amaç doğrultusunda tezde, XVIII. yüzyıldan seçilmiş birtakım edebî tür ve metinler (divan, vekaletname, tezkire, şiir ve nazire mecmuaları vb.) incelenmiş ve III. Ahmed döneminde aktif olarak şiir üreten bir grup şaire odaklanılmıştır. Örneklem kümesi olarak seçilen şairler şunlardır: Tırsî (öl. 1140/1727?), Nedîm (öl. 1143/1730), ve Vahîd/Mahtûmî (öl. 1145/1732-33), Arpaemînizâde Sâmî (öl. 1146/1734), Râşid (öl. 1147/1735), İzzet Ali Paşa (öl.1147/1735), Sâkıb Dede (öl. 1148/1736), Seyyîd Vehbî (öl. 1149/1737), Ârifzâde Asım (öl. 1150/1738), Nahîfî (öl. 1151/1739), Âtıf-ı Defterî (öl.1155/1742), Mirzâzâde Sâlim (öl. 1156/1743), Rıza Neccarzâde (öl. 1159/1746), Neylî (öl. 1161/1748) ve Eğrikapılı Râsim (öl. 1169/1756). Bu doğrultuda tez çalışması; saray, medreseler, benzeri kurumsal ve sosyal çevrelerde kurulan edebî ilişkilere ve bağlara (intisap ve himaye vb.) özel bir bakış açısıyla yaklaşmakta ve XVIII. yüzyıl Osmanlı şiirinin alternatif bir resmini sunmaktadır. Bu resmi çerçevelemek ve anlamak için; “sosyal sermaye” ve “sosyal ilişki ağları”, “edebî prestij” ve “edebiyat alanı” gibi belirli teorik yaklaşımlar ve kavramlardan yararlanılmıştır. Araştırmanın temel bulgularından biri şudur: Üçüncü taraf aktörler, yani aracılar, Osmanlı şiir alanında her daim etkin olmuş; şair ile hamisi veya övdüğü kişi/ler arasındaki ilişkilerde, birleştirici ve destekleyici bir rol oynamakla kalmamış şiirlerin sipariş edilmesini, dolaşımını, hatta geleceğini bile etkileyebilmiştir.en_US
dc.description.abstractThis thesis is an investigation into the effects of social capital on the literary prestige (its acquirement, protection, accumulation, loss, and so forth) of Ottoman poets. The primary objective of this investigation is to understand the principle literary, social, political, institutional, personal, and historical dynamics that influenced the prestige and literary visibility of Ottoman poets. Towards this end, the thesis analyzes select literary genres and texts (consisting of divans, vekaletnames, tezkires, and poetry and nazire magazines) from the 18th century and focuses on a group of poets who actively produced poetry during the III. Ahmed era. In accordance with this purpose Tırsî, Nedîm, Vahîd/Mahtûmî, Arpaemînizâde Sâmî, Râşid, İzzet Ali Paşa, Sâkıb Dede, Seyyîd Vehbî, Ârifzâde Asım, Nahîfî, Âtıf-ı Defterî, Mirzâzâde Sâlim, Rıza Neccarzâde, Neylî and Eğrikapılı Râsim were chosen as the sample set. In line with this, with a specific eye towards literary relations and ties (e.g., intisap and patronage) that were established and reflected in royal courts, madrasas, and other institutional and social circles, the thesis presents an alternative picture of the 18th-century Ottoman poetry. In order to frame and understand this picture, the thesis employs particular theoretical lenses, approaches, and concepts such as social capital and social relation networks, literary prestige, and the field of literature. One of the main findings of this investigation is that there were always third party actors, i.e., intermediaries, in the Ottoman literary field that did not only mediate the relations between the poet and his/her patron or commissioner but at times affected, regulated, and even generated the commissioning, circulation, and destiny of poems.en_US
dc.description.degreePh.D.en_US
dc.description.statementofresponsibilityby Ebru Onayen_US
dc.embargo.release2022-08-02
dc.format.extentvii, 254 pages : illustrations ; 30 cm.en_US
dc.identifier.itemidB160758
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/77023
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEdebî prestijen_US
dc.subjectSosyal sermayeen_US
dc.subjectAracı aktörleren_US
dc.subjectIII. Ahmed devri şairlerien_US
dc.subjectLiterary prestigeen_US
dc.subjectSocial capitalen_US
dc.subjectIntermediariesen_US
dc.subjectOttoman poetryen_US
dc.subjectThe III. Ahmed eraen_US
dc.titleIII. Ahmed devri Osmanlı şiirinde sosyal ağlar ve edebî prestijen_US
dc.title.alternativeSocial networks and literary prestige in the Ottoman poetry of III. Ahmed eraen_US
dc.typeThesisen_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
B160758.pdf
Size:
2.53 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full printable version
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.69 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: