3. yılında Türkiye'nin internetle savaşı: Donkişot, Devekuşu,Harakiri

Date
2010
Authors
Akgül, Mustafa
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Türk Kütüphaneciliği
Print ISSN
1300-0039
Electronic ISSN
2147-9682
Publisher
Türk Kütüphaneciler Derneği
Volume
24
Issue
22
Pages
285 - 300
Language
Turkish
Type
Article
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Türkiye'de İnternet yasaklarını düzenleyen 5651 numaralı kanun çıkalı 3 yılı aştı. Bu kanunun çıkış sürecinde ve bugüne kadar uygulamasında, ülkemiz bir yandan dünyaya önderlik etmeye çalıştı, bir yandan Youtube/ Google gibi devlere meydan okudu; onlara büyük vergi cezaları kesti. Ülkemiz, kendi internet algılaması ve değerlendirmesini dünyaya empoze etmeye çalışıyor. Böylece, bu konuda, uluslararası hukuku tesis etmeye çalışıyor. Bunu, uluslararası forumlarda, Birleşmiş Milletlerde önererek, savunarak, müzakere ederek yapmıyor. İnterneti, basın gibi algılayarak, basına uygulanan yasaklama alışkanlıkları ile yasaklıyor. Başbakan dahil internet yasaklarını önemli bir çoğunluk deliyor. Bu yasaklara Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği’nden sorumlu Devlet Bakanı, hatta Ulaştırma Bakanı ve BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) Başkanı da karşı beyanlar veriyor. Bu arada Hukuk'un temel ilkeleri, kuvvetler ayrılığı, adil yargılama, özgürlüklerin özüne dokunulmaz ilkesi gözardı ediliyor. Bir başka deyişle, ülkenin hukukçuları ve düşünen insanların gözü önünde bir Hukuk Faciası yaşanıyor. Ve ülkemiz, matbaada olduğu gibi, interneti anlamayarak, harakiri yapıyor.Bu yazıda, Türkiye'nin internetle savaşının 3 yıllık macerasının boyutları değerlendirecektir.


The Code 5651 which sets Internet censhorship in Turkey has been active for 3 years. With this lawr, our country twanted to be a leader among democratic countries, , and challenged giant companies like Youtube and Google and fined them with tax penalty. Our country t is trying to set İnternational Law on Internet via code 5651 and decisions of its courts. But it doesn't do this by defending or negotiating the issue on international forums or United Nations. It considers Internet as media and it punishes and bans similar to printing press.. A serious number of people, including the Prime Minister, break the ban. The President of the Republic, State Minister for EU, Minister of Transportation and chairman of Information and Communication Technologies Authority give statements against these bans. In the meantime, rule of law, separation of powers, fair trial, and basic human rights such as freedom of expression are ignored. In other words, a Legal Tradegy occurs in front of lawyers and intellectuals. And our country commits hara-kiri by not understanding Internet, just like the situation in printing machine. In this article, various dimensions of the 3-year struggle of Turkey with Internet are discussed.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
İnternet, İnternet yasakları, Sansür, İnsan hakları, İfade özgürlüğü, Internet bans, Censorship, Human rights, Freedom of expression
Citation
Published Version (Please cite this version)