Arzu ile Kamber den "Yilan Hikâyesi" ne

Date
2002
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Milli Folklor
Print ISSN
1300-3984
Electronic ISSN
Publisher
Volume
7
Issue
55
Pages
36 - 41
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

"Arzu ile Kamber" hikayesi, Türk halk hikayelerinin en yaygın olarak bilinenlerinden biridir. Ancak, derlemelerin büyük bir kısmı incelendiğinde, bunun halk hikayesi niteliklerini büyük ölçüde kaybettiği görülebilir; masal öğeleri ağır basmaktadır artık. Bu yazıda, ilk olarak "Arzu ile Kamber"in türü saptanmıştır. Daha sonra, halk hikayelerinin yazıya geçirilmesi ve devlet tarafından alınan kararlar sonucu, 1930 lu yıllarda bunlann modernleştirilmesi girişiminin bu ürünler üzerine etkileri tartışılmıştır.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)