Malatya Arapgir ilçesindeki tarihi ve dini yapıların bölgeye 1980-1999 yılları arasındaki kültürel, sosyal ve ekonomik etkileri

dc.contributor.authorKuşu, Çağlar
dc.contributor.authorKaya, Göksu
dc.contributor.authorAkçakaya, İrem
dc.contributor.authorKöroğlu, Selen
dc.contributor.authorAltuner, Sera
dc.date.accessioned2023-08-11T10:39:45Z
dc.date.available2023-08-11T10:39:45Z
dc.date.issued2023
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.en_US
dc.descriptionAnkara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2023.
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (pages 19- 21).
dc.description.abstractMalatya’nın Arapgir ilçesinde bulunan dini ve tarihi yapıların Arapgir bölgesine birçok yönden etkileri olmuştur. Bu etkiler genel olarak kültürel, ekonomik, turistik, ve inanış olarak ayrılmaktadır. Bölgedeki tarihi ve dini yapıların bazıları İsmail Kaygusuz’ un bölgede 1980’li yıllarda yaptığı kazı çalışmaları ve araştırmaları sayesinde ortaya çıkarılmıştır. Türkiye’nin ilk cemevi olan Büyük Ocak Cemevi gibi uzun zamandır çeşitli yöntemlerle korunmuş ve restore edilmiş yapılar da bulunmaktadır. Bu bölgeye ve bu bölgeden yapılmış göç hareketleri Alevi kültürünü ve inancını Arapgir halkına aşılamıştır. Çeşitli şenlikler ve turistik geziler düzenlenerek Arapgir ilçesi ve tarihini insanlara tanıtmak amaçlanmıştır. Bu araştırma sürdürülürken Arapgir bölgesine ait gazete haberleri ve arkeolojik kazıları açıklayan makaleler kullanılmıştır. Arapgir kültürü ve bölgedeki inançlar hakkında yazılan makaleler incelenmiştir. Arapgir ilçesi, Onar köyünde tur rehberliği yapan ve orada doğup büyümüş Himmet Kaygusuz ile yapılan röportaj kullanılmıştır. Röportajda genel olarak bölgedeki faaliyetler hakkında ve buradaki kültürel yapı ve inanç sistemi konuşulmuştur. 1980 yıllarından sonra artan turistik faaliyetlerin Arapgir bölgesini tanıtmaya katkısı ve ekonomik açıdan bölgeye etkisi açıklanmıştır. Bu çalışmayla Arapgir ilçesini tanıtmak, bölgedeki tarihi ve dini yapıların Arapgir’e etkisini açıklamak amaçlanmıştır.
dc.description.abstractArapgir district, located in Malatya has many historical and religious artifacts and these artifacts have affected this region in many different ways. These effects can be summarized as cultural, economic, touristic, and religious side effects. Most of these monuments were discovered due to Ismail Kaygusuz’s archeological work that were done in the 1980s. There are also some artifacts that were restored well throughout decades such as the first djemevi of Turkey, which is Buyuk Ocak Djemevi. Migration movements to and from this region have instilled the Alevi culture and Alevi belief systems to people of Arapgir. There are festivals and tourism activities held in this region intends to introduce Arapgir district and its history to people. During this research process, newspapers and academic journals related to archeological works were analyzed. Academic journals about the culture of Arapgir district were also used during the research process. An interview was held with the local tour guide of Arapgir district and Onar village, who was born and raised in this region. In this interview, the cultural activities and belief systems of Arapgir region were discussed. Touristic activities that accumulated after the 1980s and their economic effects are explained throughout this research. This analysis aims to explore Arapgir district’s cultural and religious constructs and to demonstrate them.
dc.description.statementofresponsibilityby Atakan Yılmaz.
dc.format.extent21 pages.
dc.identifier.itemidSPB4470
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11693/112645
dc.language.isotr
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.relation.ispartofseriesAtakan Yılmaz, HIST200-15 (2022-2023 Spring); 6
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subjectArapgir ilçesi
dc.subjectOnar köyü
dc.subjectBüyük Ocak Cemevi
dc.subjectAlevi kültürü
dc.subjectArapgir district
dc.subjectOnar village
dc.subjectBüyük Ocak Djemevi
dc.subjectAlevi culture
dc.titleMalatya Arapgir ilçesindeki tarihi ve dini yapıların bölgeye 1980-1999 yılları arasındaki kültürel, sosyal ve ekonomik etkileri
dc.typeStudent Project
Files