Malatya Arapgir ilçesindeki tarihi ve dini yapıların bölgeye 1980-1999 yılları arasındaki kültürel, sosyal ve ekonomik etkileri

Date
2023
Authors
Kuşu, Çağlar
Kaya, Göksu
Akçakaya, İrem
Köroğlu, Selen
Altuner, Sera
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
tr
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Atakan Yılmaz, HIST200-15 (2022-2023 Spring); 6
Abstract

Malatya’nın Arapgir ilçesinde bulunan dini ve tarihi yapıların Arapgir bölgesine birçok yönden etkileri olmuştur. Bu etkiler genel olarak kültürel, ekonomik, turistik, ve inanış olarak ayrılmaktadır. Bölgedeki tarihi ve dini yapıların bazıları İsmail Kaygusuz’ un bölgede 1980’li yıllarda yaptığı kazı çalışmaları ve araştırmaları sayesinde ortaya çıkarılmıştır. Türkiye’nin ilk cemevi olan Büyük Ocak Cemevi gibi uzun zamandır çeşitli yöntemlerle korunmuş ve restore edilmiş yapılar da bulunmaktadır. Bu bölgeye ve bu bölgeden yapılmış göç hareketleri Alevi kültürünü ve inancını Arapgir halkına aşılamıştır. Çeşitli şenlikler ve turistik geziler düzenlenerek Arapgir ilçesi ve tarihini insanlara tanıtmak amaçlanmıştır. Bu araştırma sürdürülürken Arapgir bölgesine ait gazete haberleri ve arkeolojik kazıları açıklayan makaleler kullanılmıştır. Arapgir kültürü ve bölgedeki inançlar hakkında yazılan makaleler incelenmiştir. Arapgir ilçesi, Onar köyünde tur rehberliği yapan ve orada doğup büyümüş Himmet Kaygusuz ile yapılan röportaj kullanılmıştır. Röportajda genel olarak bölgedeki faaliyetler hakkında ve buradaki kültürel yapı ve inanç sistemi konuşulmuştur. 1980 yıllarından sonra artan turistik faaliyetlerin Arapgir bölgesini tanıtmaya katkısı ve ekonomik açıdan bölgeye etkisi açıklanmıştır. Bu çalışmayla Arapgir ilçesini tanıtmak, bölgedeki tarihi ve dini yapıların Arapgir’e etkisini açıklamak amaçlanmıştır.


Arapgir district, located in Malatya has many historical and religious artifacts and these artifacts have affected this region in many different ways. These effects can be summarized as cultural, economic, touristic, and religious side effects. Most of these monuments were discovered due to Ismail Kaygusuz’s archeological work that were done in the 1980s. There are also some artifacts that were restored well throughout decades such as the first djemevi of Turkey, which is Buyuk Ocak Djemevi. Migration movements to and from this region have instilled the Alevi culture and Alevi belief systems to people of Arapgir. There are festivals and tourism activities held in this region intends to introduce Arapgir district and its history to people. During this research process, newspapers and academic journals related to archeological works were analyzed. Academic journals about the culture of Arapgir district were also used during the research process. An interview was held with the local tour guide of Arapgir district and Onar village, who was born and raised in this region. In this interview, the cultural activities and belief systems of Arapgir region were discussed. Touristic activities that accumulated after the 1980s and their economic effects are explained throughout this research. This analysis aims to explore Arapgir district’s cultural and religious constructs and to demonstrate them.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)