Onur Öymen’in NATO daimi temsilciliği: Türkiye’nin NATO’daki rolünü güçlendirmeyi amaçladığı dönem

Date
2023
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Makalede Onur Öymen’in NATO daimi temsilciliği döneminde Türkiye’nin NATO’daki konumu değerlendirilmiştir. Ayrıca Onur Öymen üzerinden Türkiye’nin NATO üzerinde yürüttüğü politikalar ve NATO’nun bu politikalara yönelik eylemleri makalede anlatılmıştır. Bunun yanı sıra araştırma, Onur Öymen’in, NATO daimi temsilciliği sırasında Türkiye ve NATO arasında yaşanan; gerilim, kriz ve anlaşmazlıkları nasıl ele aldığını da kapsamaktadır. Makalede, Onur Öymen aracılığıyla, NATO’nun Türkiye’ye askeri, siyasi ve mali desteği ve Türkiye ile diğer NATO üyeleri arasındaki işbirliğini ortaya koymuştur. Bu makalenin genel amacı, Onur Öymen’in NATO misyonu aracılığıyla NATO daimi temsilcisi olduğu yıllarda (1998-2002) Türkiye’nin NATO ile ilişkileri hakkında bilgi vermektir.


The article evaluates Turkey's position in NATO during Onur Öymen's tenure as the Permanent Representative to NATO. It also discusses Turkey's policies within NATO and NATO's actions in response to these policies, focusing on Onur Öymen. Furthermore, the research encompasses how Onur Öymen handled tensions, crises, and disagreements between Turkey and NATO during his term as the Permanent Representative. Through Onur Öymen, the article reveals NATO's military, political, and financial support to Turkey, as well as the cooperation between Turkey and other NATO members. The article also focuses on relations of Turkey-European Union. The overall aim of this article is to provide information about Turkey's relations with NATO during the years when Onur Öymen served as the Permanent Representative (1998- 2002).

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)