Sıkıştırılmış algılama kullanarak Uzaklık-Doppler radar hedef tespiti

Date
2014-04
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
22nd Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2014 - Proceedings
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
IEEE
Volume
Issue
Pages
1893 - 1896
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Sıkıştırılmış algılama(SA) fikri, az sayıda ölçümlerden seyrek bir sinyalin geri çatımını mümkün kılar. SA yaklaşımı bir çok farklı alanda uygulamalara sahiptir. Bu alanlardan birisi de radar sistemleridir. Bu makalede, radar belirsizlik fonksiyonu (Ambiguity Function) SA çatısı altında gürültüden arındırılmıştır. Bu amaç için dışbükey fonksiyonun epigraf kümesine izdüşüm tabanlı yeni bir gürültüden arındırma metodu geliştirilmiştir. Bu yaklaşım, diğer SA geri çatım algoritmalarıyla karşılaştırılmıştır. Deneysel sonuçlar sunulmuştur.


Compressive sensing (CS) idea enables the reconstruction of a sparse signal from small number of measurements. CS approach has many applications in many areas. One of the areas is radar systems. In this article, the radar ambiguity function is denoised within the CS framework. A new denoising method on the projection onto the epigraph set of the convex function is also developed for this purpose. This approach is compared to the other CS reconstruction algorithms. Experimental results are presented. © 2014 IEEE.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)