Pasif bistatik radarlarda seyreklik temellli ters evrişim kullanılarak hedef tespiti

Date
2015-05
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
23rd Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2015 - Proceedings
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
IEEE
Volume
Issue
Pages
343 - 346
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Bu bildiride pasif radar (PR) sistemlerinin menzil çözünürlüğünü artırmak için seyreklik tabanlı bir ters evrişim yöntemi sunulmaktadır. PR sistemlerinin iki boyutlu uyumlu süzgeç çıktısı bir ters evrişim problemli gibi düşünülerek incelenmektedir. Ters evrişim algoritması, hedeflerin zaman kaymaları ve l1 norm benzeri dışbükey maliyet fonksiyonlarının epigraf kümelerini temsil eden hiperdüzlemler üzerine izdüşümü temellidir. Bütün kısıt kümeleri kapalı ve dışbükey olduklarından dolayı yinelemeli algoritma yakınsamaktadır. FM tabanlı PR sistemleri üzerinde benzetim sonuçları sunulmuştur. Algoritma frekans uzayı tabanlı ters evrişim yöntemlerine göre daha yüksek performansa sahiptir.


We introduce a sparsity based deconvolution scheme to improve the range resolution of passive bistatic radar (PBR) systems. The two-dimensional matched filter output of a PBR system is further analyzed as a deconvolution problem. The deconvolution algorithm is based on making projections onto hyperplanes representing the time delay of a target and the epigraph set of a convex cost function such as the l1 norm. The iterative algorithm is globally convergent because all constraint sets are closed and convex. Simulation results in a FM based PBR system are presented. The proposed method performs better than frequency domain deconvolution methods. © 2015 IEEE.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)