Nesilden nesile fotoğrafçılık: Edessa fotoğraf

Date
2023
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
İbrahim Mert Öztürk, HIST200-8 (2023-2024 Fall) ; 5
Abstract

Osmanlı İmparatorluğu sonrasında, ardı ardına gelişen savaşlar neticesinde, Türkiye’deki fotoğrafçılık çalışmaları aksadı ve batıdaki gelişmelerden geri kaldı. Cumhuriyetin erken dönemleri ile birlikte başkent Ankara ve İstanbul'da fotoğrafçılık alanında hatırı sayılır çalışmalar başlatıldı. 1932’de halkevlerinin açılması ile birlikte kültür ve sanat çalışmaları hızlandı, sanatçıların ve fotoğrafçıların yetişmesine katkıda bulunuldu. Bu tarihin öncesinde resmi evrak işleri için yalnızca bir araç olan fotoğrafçılık, artık sanat dalı olarak kabul edilmeye başlandı. Dişli ailesi de bu noktada oldukça önemli isimlerin arasında yer almaktaydı. Şanlıurfa'da Sadık Dişli ile başlayan “Foto Sadık” ’ın hikayesi, daha sonra nesilden nesile aktarılarak oğlu Cemal Faruk Dişli ile “Edessa Fotoğraf” ismini alarak Türkiye’nin birçok şehrinde hizmet vermeye devam etti. Zamanla büyüyen Edessa Fotoğraf, Ankara’nın çeşitli ilçelerine ve İstanbul’a yayılarak şubeleşti. Aile, günümüzde halen torunları ve çocukları tarafından birçok şube ile fotoğrafçılık alanında hizmet vermeye devam etmektedir. Bu çalışmada Türk fotoğrafçılık tarihinin gelişimi ve Dişli Ailesi’nin fotoğrafçılık alanına katkıları anlatıldı.


After the Ottoman Empire, due to the successive wars, photography studies in Turkey were disrupted and lagged the developments in the West. With the early periods of the Republic, considerable work was initiated in the field of photography in the capital Ankara and Istanbul. With the opening of halkevi centers in 1932, cultural and artistic activities accelerated and contributed to the training of artists and photographers. Photography, which was just a tool for official paperwork before this date, now began to be accepted as a form of art. The Dişli Family was also among the very important names at this point. The story of "Foto Sadık", which started with Sadık Dişli in Şanlıurfa, was later passed down from generation to generation and continued to serve in many cities of Turkey by taking the name "Edessa Fotoğrafçılık" with his son Cemal Faruk Dişli. Growing over time, Edessa Photography branched out to various districts of Ankara and Istanbul. Today, the family continues to provide services in the field of photography with many branches by their grandchildren and children. In this study, the development of the history of Turkish Photography and the contributions of the Dişli Family to the field of photography were explained.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Fotoğrafçılık, Sanat, Fotoğraf, Türk, Dişli ailesi, Photography, Art, Photo, Turkish, Dişli family
Citation
Published Version (Please cite this version)