SSCB’nin dağılışının Türkiye’deki etkileri

Date
2022
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Mehmet Süha Ünsal, HIST200-16 (2022-2023 Fall);4
Abstract

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 1980’lerde dağılma sürecine girmiştir. Son cumhurbaşkanı Mihail Gorbaçov, elinden gelen direnişi göstererek dağılışa engel olmaya çalışmış; fakat başarısız olmuş ve 1991’de SSCB tarih sahnesinden silinmiştir. Orta Asya Türki Cumhuriyetleri için SSCB'nin düşüşü tarihte bir dönüm noktası olmuştur. SSCB’nin içinde yaşanan sıkıntılardan destek alan ülkeler bağımsızlıklarını ilan etmeye başlamışlardır. Bağımsızlığını kazanan 15 ülke, bölge siyasetini derinden etkilemiş ve bu devletler Türkiye'yi örnek almayı düşünmüşlerdir. Türkiye bu ülkelerin resmi olarak tanınmasında aktif rol almış ve 1991’den itibaren bu ülkeler ve Türkiye arasında çeşitli kültürel, ekonomik ve siyasi ilişkiler kurulmuştur.


The Union of Soviet Socialist Republics (USSR) entered into a rapid process of disintegration in the 1980s. The last president, Mikhail Gorbachev, tried to prevent corruption by showing his best resistance, but his attempts failed, and the USSR was officially corrupted in 1991. The fall of the USSR was a historic turning point for the Turkish Republics in Central Asia. Countries encouraged by the problems in the USSR began to declare their independence. 15 countries that gained their independence had a profound impact on regional politics and they thought of taking Turkey as a role model. Turkey has taken an active role in the recognition of these countries’ independence, and various cultural, economic, and political relations have been established between these countries and Turkey since 1991.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
SSCB, Mihail Gorbaçov, Bağımsız Uluslar Topluluğu (BUT), Alma Ata, Perestroika, Nursultan Nazarbayev, Türki Cumhuriyetler, Commonwealth of Independent States (CIS), Almaty, Turkish Republics
Citation
Published Version (Please cite this version)