Güvenlik çalışmalarında yeni açılımlar: yeni güvenlik çalışmaları

Date
2010
Advisor
Instructor
Source Title
SAREM Stratejik Araştırmalar Dergisi
Print ISSN
1303-698X
Electronic ISSN
Publisher
SAREM Journal Oj Strategic Studies
Volume
8
Issue
14
Pages
69 - 96
Language
Turkish
Type
Article
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Bu makalede yeni güvenlik çalışmaları tanıtılmakta, öneri ve katkıları tartışılmaktadır. Birinci bölümde Soğuk Savaş yıllarında oluşan geleneksel güvenlik çalışmalarının zaman içindeki dönüşüm koşulları ve süreci inceleniyor. Ardından Soğuk Savaş sonrasında ortaya çıkan “yeni güvenlik” yaklaşımının temel nitelikleri kısaca gözden geçiriliyor. Bunu yaparken bu yeni yaklaşımın sadece eskisinin güvenlik anlayışının genişletilmesinden ibaret olmadığı vurgulanıyor. Bu bölümde son olarak “yeni güvenlik” yaklaşımının ne olmadığı açıklanıyor. Makalenin ikinci bölümünde yeni güvenlik çalışmalarının ana hatları ortaya koyuluyor. Bunu yaparken özellikle öncü katkıda bulunmuş olan Aberystwyth ve Kopenhag ekollerine odaklanılıyor. En son olarak da yeni güvenlik çalışmalarının en önemli görülebilecek katkısının, güvenlik kuram ve uygulamalarının (theory/practice) karşılıklı evrilmesinin nasıl incelendiğinin üzerinde duruluyor

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Security studies, New security, Theory/Practice, Güvenlik çalışmaları, Yeni güvenlik, Kuram/Uygulama
Citation
Published Version (Please cite this version)