Türkiyenin ilk ziraat mühendislerinden Profesör Doktor Ömer Rüştü Tarman

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Deniz Armağan Akto, HIST200-003 (2022-2023 Fall);10
Abstract

Profesör Doktor Ömer Tarman 27 Nisan 1898 tarihinde Çankırı, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. Bursa Ameliyat Ziraat Lisesinden mezun olmuştur. Lise yıllarında onu akranlarından ayıran tarıma duyduğu ilgi ve sahip olduğu pratik zekâ, eğitim hayatına tarım konusunda ileri gelen ülkelerden Almanya'da burs alarak devam etmesini sağlamıştır. Lisede aldığı eğitimi Almanya'da ilerletme fırsatı bulan Ömer Tarman, orada eğitim gördüğü altı yılın sonunda çalışmalarına Türkiye’de devam etmiştir. Türkiye'de yem bitkileri, mera ve hayvancılık sektörüne katkıları olan çalışmalar yürütmüş, örnek tarım alanlarının kurulmasına ve tarım eğitimi ve araştırması ile ilgili kurumların açılmasına öncülük etmiştir. Başta Türkiye'de olmak üzere ziraat alanına katkıları ve edindiği tecrübelerle alanında saygı duyulan bir araştırmacı ve öğretmen haline gelmiştir. Başarılarından dolayı Prof. Dr. Ömer Tarman’a Federal Alman Cumhurbaşkanı tarafından 1. sınıf liyakat nişanı verilmiştir. Bu makalede Ömer Tarman’ın aile ve eğitim öğretim hayatı çeşitli yazılı kaynaklar kullanılarak ve oğlu Atilla Tarman ile yapılan röportajdan yararlanılarak incelenecektir.


Professor Doctor Ömer Tarman was born on April 23, 1898, in Çankırı, Turkey. He graduated from Bursa Ameliyat Ziraat High School. During his high school years, his practical intelligence and interest in agriculture was separating him from his pears.Thanks to his talent he obtained the chance to win a scholarship and to continue his education in Germany, one of the leading countries in agriculture field. After six years of education there, Ömer Tarman continued his studies in Turkey. He carried out studies that contributed to the forage crops, pasture and livestock sector in Turkey, pioneered the establishment of exemplary agricultural areas and the establishment of institutions related to agricultural education and research. He has become a respected researcher and teacher in his field with his contributions and experience in the field of agriculture, especially in Turkey. For his achievements Prof. Dr. Ömer Tarman was awarded the 1st class Badge of Merit by the Federal German President. In this article, Ömer Tarman’s family and academic works throughout his life will be examined using various written sources and with the help of an interview conducted with Ömer Tarman’s son Atilla Tarman.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)