1980 darbe süreci öğrenci önderlerinden Yılma Durak

Date
2021
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Çoğu devlette olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti’nde de ülkeyi geriye düşüren darbe ve darbe girişimleri gerçekleşmiştir. 1980’de gerçekleştirilen 12 Eylül Darbesi de Türkiye için önemli bir kırılma noktasıdır. Devletin siyasi ve sosyal hayatını derinden etkileyen bu olayın öncesinde ve sonrasında önemli rol oynayan insanlardan biri de Yılma Durak’tır. Bu makalede MHP teşkilatlanmasında eğitim esaslı görev almış, Abdi İpekçi suikastı ve Papa II. John’a yönelik suikast teşebbüsünden hüküm giyen Mehmet Ali Ağca’nın hapisten kaçırılması olayında da ismi geçen Yılma Durak’ın kişisel ve siyasi yaşamı incelenmiştir.


As in most states, coups and coup attempts have taken place in the Republic of Turkey, which brought the country back. The September 12 Coup in 1980 was also an important breaking point for Turkey. Yılma Durak is one of the people who played an important role before and after this event, which deeply affected the political and social life of the state. In this article, he took part in the organization of the MHP on the basis of education, the assassination of Abdi İpekçi and Pope II. The personal and political life of Yılma Durak, whose name was mentioned in the abduction of Mehmet Ali Ağca, who was convicted of the assassination attempt against John, was also examined.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
12 Eylül darbesi, Abdi İpekçi suikasti, Milletvekili adaylığı, Cezaevi anıları, September 12 coup, Forensic İpekçi assassination, Parliamentary candidacy, Prison memories.
Citation
Published Version (Please cite this version)