Ayasofya Camii restorasyon çalışmaları

Date
2018
Authors
Yakar, İlgaz
İnanç, Kaan
Sel, Ece
Tezer, Gökberk
Şahin, Simanur
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Mehmet Süha Ünsal, HIST 200-5 (2017-2018 Spring) ; 6
Abstract

VI. yüzyılda inşa edilmiş ve birçok restorasyon geçirmiş olan Ayasofya bugüne kadar hem kilise hem de camii görevi görmüş olup, günümüzde ise müze olarak kullanılmaktadır. Zamanın ve birtakım dış etkenlerin yanı sıra, depremler, hava şartları ve çok fazla sayıda ziyaretçisi olması Ayasofya’yı zamanla yıpratmıştır. Bu sebeplerden ötürü Ayasofya’nın sürekli olarak uzman gözetiminde tutulması ve bakımının sağlanması, yapının korunması açısından büyük önem teşkil etmektedir. Bu araştırmada, yıpranmalar sonucu Ayasofya’nın birçok kez geçirmiş olduğu restorasyonlar üzerinde durulmuştur.


Constructed as a church in 6th century and been through various restoration processes, Hagia Sophia had been used as a church and a mosque and now it functions as a museum. Hagia Sophia is damaged by earthquakes, weather and numerous visitors other than the effects of passing time and outer factors. For such reasons Hagia Sophia has always been under controle and care of experts which holds the importance for the survival of the structure. This research paper is mainly based on the Hagia Sophia’s re-construction processes.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Ayasofya, Restorasyon, Yıpranma, Camii, Müze, Hagia Sophia, Restoration, Damage, Mosque, Museum
Citation
Published Version (Please cite this version)