Ticaret şirketlerinde kripto para/varlıkların sermaye olarak konulması

Date
2023-08
Advisor
Pınar, Hamdi
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Thesis
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

İnternet çağının gelişmesi ve yaygınlaşmasının bir sonucu olarak ticaretin de internet ortamına taşınması ile başlayan e-ticaret sürecinin doğal bir parçası olarak hayatımıza giren dijital para, kriptoloji biliminin teknikleri kullanılmak suretiyle kripto para/varlığa evrilmiştir. Tanımı ve hukuki niteliği konusunda evrensel bir görüş birliği bulunmamakla birlikte tartışmasız olan tek şey kripto para/varlıkların “bir malvarlığı” unsuru olduklarıdır. Bir malvarlığı unsuru olan kripto para/varlıkların, ticaret şirketlerine sermaye olarak getirilmesinin mümkün olup olmadığı sorusuna cevap bulmak amacıyla kaleme alınan bu çalışmada, öncelikle ticaret şirketlerine sermaye olarak getirilebilecek unsurlar üzerinde durulmuş, daha sonra paranın tanımı, işlevleri ve türleri incelendikten sonra dijital paranın bir alt türü olarak kabul edilen kripto para/varlığın ortaya çıkışı, diğer para türlerinden farkı, türleri ve örneklerine ilişkin ayrıntılı açıklamaların ardından, kripto para/varlıkların, nakdi veya aynı sermaye olarak ticaret şirketlerine getirilmesinin mümkün olup olmadığı, nakdi veya ayni sermaye yeterliliğine sahip olan unsurlar ile karşılaştırma yapılmak suretiyle ortaya konulmuştur.


Using cryptology techniques, digital money, which entered our lives as a natural part of the e-commerce process, which initiated with the transfer of commerce to the internet environment as a consequence of the development and spread of the internet age, has evolved into crypto money/assets. Crypto currency/assets are an element of "asset" even though there is no consensus on their definition and legal status. In this study, which was written to address the question of whether crypto money/assets, which is an asset element, can be brought as capital to commercial companies, the emphasis is first placed on the elements that can be brought as capital to commercial companies. After examining the definition, functions, and categories of money, detailed explanations were provided regarding the emergence of crypto money/asset, which is considered a subtype of digital money, its distinction from other types of money, its types, and its examples. The feasibility of bringing crypto money/assets to trading companies as cash or in-kind capital has been demonstrated through a comparison with elements that are adequate as cash or in-kind capital.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Ticaret şirketleri, Sermaye, Para, Kripto para/varlık, Trading companies, Capital, Money, Crypto currency/asset
Citation
Published Version (Please cite this version)