19. ve 20. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nin ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'nin kostüm tarihi : Osmanlı Devleti dağılma dönemi ve Cumhuriyet'in ilanının etkisiyle yaşanan sosyal ve siyasi değişimlerin kıyafete etkisi

Date
2012
Authors
Şahin, Büşra.
Savun, Ecem
Tanış, Hasan Can
Şehirlioğlu, İsmihan
Turan, Orçun
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Citation
Published Version (Please cite this version)