Statistics for 19. ve 20. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nin ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'nin kostüm tarihi : Osmanlı Devleti dağılma dönemi ve Cumhuriyet'in ilanının etkisiyle yaşanan sosyal ve siyasi değişimlerin kıyafete etkisi