Bir Kıbrıs Gazisi: Mehmet Öztürk

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Atakan Yılmaz HIST200-18 (2022-2023 Fall);2
Abstract

Kıbrıs Barış Harekâtı Türkiye tarihinde iz bırakan olaylardan bir tanesidir. Mehmet Öztürk bir Kıbrıs gazisi olarak, adada geçen olaylara bizzat tanıklık etmiştir. Bu araştırmada Kıbrıs Barış Harekatı’nın hikayesi ve Mehmet Öztürk’ün gözünden Kıbrıs savaşı ele alınmıştır. Kıbrıs’ın önemi, harekâtın gelişim süreci, savaştan önceki yapısı ve dünya basınındaki yeri hakkında da bilgiler verilip Mehmet Öztürk’ün harekât sırasında başına gelen olaylara değinilmiştir. Birlikte yaşamakta olan Rum ve Türk tarafının nasıl birbiriyle savaşacak hale geldikleri, Mehmet Öztürk’ün savaşa katılma süreci işlenmiş, savaşın Mehmet Öztürk’ün hayatına olan etkisinden bahsedilmiştir. Kıbrıs Barış Harekâtı sürecinin anlaşılmasında Mehmet Öztürk’ün izlenimlerini ve anılarını yapılan röportajda bizlerle paylaşması araştırmamızda kullandığımız en önemli kaynak olmuştur.


The Cyprus Peace Operation is one of the events that left a trace in the history of Turkey. As a Cyprus veteran, Mehmet Öztürk personally witnessed the events on the island. In this research, the story of the Cyprus Peace Operation and the Cyprus war from Mehmet Öztürk's perspective are discussed. The importance of Cyprus, the development process of the operation, its structure before the war and its place in the world press were also given, and the events that happened to Mehmet Öztürk during the operation were mentioned. How the Greek and Turkish sides living together came to fight each other, the process of Mehmet Öztürk's participation in the war, and the effect of the war on Mehmet Öztürk's life are mentioned. Mehmet Öztürk's sharing his impressions and memories with us in the interview has been the most important source we used in our research in understanding the Cyprus Peace Operation process.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)