Diferansiyel PIR algılayıcılarla dalgacık tabanlı alev tespiti

Date
2012-04
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
20th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2012, Proceedings
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
IEEE
Volume
Issue
Pages
1 - 4
Language
Turkish
Type
Conference Paper
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Bu makalede, diferansiyel kızılberisi algılayıcı (PIR) kullanılarak geliştirilen bir alev tespit sistemi önerilmektedir. Diferansiyel kızılberisi algılayıcılar, yalnızca görüş alanlarındaki ani sıcaklık değişikliklerine duyarlıdır ve zamanla değişen sinyaller üretir. Algılayıcı sinyaline ait dalgacık dönüşümü, öznitelik çıkarmak için kullanılır ve bu öznitelik vektörü hızlı titreşen kontrolsüz bir ateşin alevi ve bir kişinin yürümesi olaylarıyla eğitilmiş Markov modellerine sokulur. En yüksek olasılıkla sonuçlanan modele karar verilir. Karşılaştırmalı sonuçlar, sistemin geniş odalarda ateş tespiti için kullanılabileceğini düşündürmektedir.


In this paper, a flame detection system using a differential Pyro-electric Infrared (PIR) sensor is proposed. A differential PIR sensor is only sensitive to sudden temperature variations within its viewing range and it produces a time-varying signal. The wavelet transform of the differential PIR sensor signal is used for feature extraction and feature vectors are fed to Markov models trained with uncontrolled fire flames and walking person. The model yielding the highest probability is chosen. Results suggest that the system can be used in spacious rooms for uncontrolled fire flame detection. © 2012 IEEE.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Feature vectors, Fire flame, Flame detection, Markov model, Sensor signals, Temperature variation, Time varying signal, Feature extraction, Markov processes, Sensors, Wavelet analysis, Signal detection
Citation
Published Version (Please cite this version)