Yedikardeşler ailesinin 1984 yılında Bulgaristan’dan Türkiye’ye yaptığı zorlu yolculuğun hikayesi

Date
2023
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
tr
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abdürrahim Özer, HIST200-1 (2022-2023 Summer); 5
Abstract

Dört bölümden oluşan bu makale, Yedikardeşler ailesinin 1984 yılında Bulgaristan’ın Kırcaali vilayetinden Türkiye’ye göç etme sürecini ele almaktadır. Makalenin ilk bölümünde Yedikardeşler ailesinin Kırcaali’deki yaşamı ve Bulgaristan hükümetinin Türk azınlıklar üzerindeki bask ıcı politikaları ile birlikte aileyi göçe iten sebeplere odaklanılmıştır. İkinci bölümde Yedikardeşler ailesinin göç sırasında yaşadığı olaylar ve karşılaştıkları zorluklar anlatılmaktadır. Üçüncü bölümde Yedikardeşler ailesinin iltica ve Türkiye’deki haya ta uyum sağlama süreci anlatılmaktadır. Yedikardeşler ailesinin günümüzdeki hayatında geçmişten kalan izlerin mercek altına alındığı son bölümde ise ailenin günümüzdeki hayatı ve geçmişteki hayatı arasındaki farklara odaklanılmıştır.


This article, which consists of four parts, covers the migration process of the Yedikardeşler family from Kırcaali province of Bulgaria to Turkey in 1984. The first part of the article focuses on the life of the Yedikardeşler family in Kırcaali and the reasons for the migration of the family following the oppressive policies imposed on Turkish minorities. The second part recounts the events and difficulties through which the Yedikardeşler family went during the migration. The third p art tells of the Yedikardeşler family’s process of refuge and adaptation to life in Turkey. The last part, which examines the present day traces of the Yedikardeşler family’s past, focuses on the differences between the past life and the present life of the family.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)