Bir kooperatif yapılanması geçmişten günümüze İşçi Blokları (100. Yıl Mahallesi)

Date
2021
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Mehmet Süha Ünsal, HIST200-10 (2021-2022 Spring);01
Abstract

Dünyada sanayi devrimini takip eden gelişmeler sonucu tarım sektöründe ihtiyaç duyulan iş gücünün azalmasıyla başlayıp günümüze kadar devam eden şehirleşme hareketleri Türkiye'de 1950 yılından itibaren yoğun bir biçimde görülmeye başlamıştır ve kentleşme hareketlerinden en çok etkilenen şehirlerden biri de başkent Ankara olmuştur. Temeli 1973 yılında S.S. Ankara İşçi Sendikaları Konfederasyonu Mensupları Kooperatifi tarafından atılan 100. Yıl Mahallesi İşçi Konutları, Ankara'daki kentleşme olgusuna dair nitelikli bir örnek teşkil etmektedir.


As a result of the developments that follow the industrial revolution in the world, the urbanization movements that start with the decrease in the workforce need in the agriculture, has continued until today and began to be seen in Turkey since 1950, and one of the cities most affected by the urbanization movements was the capital Ankara. The aim of this research will be the building process and changes form past to present of "100. Yıl İşçi Blokları Mahallesi" which was built by S.S. Ankara İşçi Sendikaları Konfederasyonu Mensupları Kooperatifi and shows eligible example about the urbanization in Ankara.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Kentleşme, Kooperatif, İnşaat, Sendika, Yerleşme, Dayanışma, Urbanization, Cooperative, Constraction, Union, Settling, Cooperation
Citation
Published Version (Please cite this version)