Show simple item record

dc.contributor.authorKaçar, Ufkum
dc.contributor.authorDicle, Melis
dc.contributor.authorÖzdurdu, Çağın Zeynep
dc.contributor.authorYeşilpınar, Yasemin
dc.date.accessioned2021-04-09T13:58:30Z
dc.date.available2021-04-09T13:58:30Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/76211
dc.descriptionAnkara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2020.en_US
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.en_US
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (pages 19-20).en_US
dc.description.abstractYahudi-Roma savaşları sırasında İspanya topraklarında varlıklarını sürdüren Yahudiler, 15. yüzyılın sonlarına doğru zorlu bir göç sürecine başlamışlardır. Elhamra kararnamesi ile dünyanın çeşitli yerlerine göç etmek zorunda kalan Sefarad Yahudileri, göç ettikleri Osmanlı topraklarında birçok ayrımcılığa maruz kalmıştır. İspanya’dan bu topraklara göç etmek zorunda kalan Yahudilerin karşı karşıya kaldıkları sorunlar bu zorlu sürecin en önemli somut kanıtlarındandır. Kaçar ailesi de bu dönemi yakından yaşamış, İspanya’dan Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmıştır. Bu çalışmada Kaçar ailesinin İstanbul Balat’taki yaşantılarını, geçirdikleri zor süreçleri, devletin onlara karşı tutumlarını ve zaman ilerledikçe Türkiye’deki uyum süreçlerinin nasıl olduğunu ve bu göç hikayesinin gelecek nesillere etkisi anlatılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe Jews, who continued their existence in Spain during the Jewish-Roman wars, started a difficult immigration process towards the end of the 15th century. Sephardic Jews, who had to migrate to various parts of the world with the Alhambra decree, were subjected to discrimination in the Ottoman lands they migrated to. The problems faced by the Jews who had to migrate from Spain to these lands are one of the most important concrete evidences of this difficult process. Kaçar family who lived in this period, was forced to emigrate from Spain to Turkey. In this study, the Kaçar family’s life in Balat, the difficulties they faced, the state’s attitude against them, their harmonization process and the impact of this migration story on the future generations is indicated.en_US
dc.description.statementofresponsibilityby İbrahim Mert Öztürk.en_US
dc.format.extent26 pagesen_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.relation.ispartofseriesİbrahim Mert Öztürk, HIST 200-11 (2020-2021 Fall);5
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subjectBalaten_US
dc.subjectTürken_US
dc.subjectSefarad Yahudilerien_US
dc.subjectİstanbulen_US
dc.subjectGöçen_US
dc.subjectKaçar ailesien_US
dc.subjectMücadeleen_US
dc.subjectTurkishen_US
dc.subjectSephardic Jewsen_US
dc.subjectKaçar familyen_US
dc.subjectBattleen_US
dc.titleBalat’taki İspanyol Yahudileri: Sefaradlaren_US
dc.typeStudent Projecten_US
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.identifier.itemidSPB3420


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Terms of use: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike