Statistics for 1975-1980 arası Birikim Dergisi'nin incelenmesi