Statistics for 1960 kuşağı şairleri de kendi şiir anlayışlarını ve görüşlerini açıkladılar