Statistics for Canlı hücre bölütlemesi için gözeticili öğrenme modeli