Statistics for N. Chomsky'nin üretimsel dilbilgisi kuramında edinç ve edim ayrımı