Türkiye'de sanayileşme sürecinde kaybolmakta olan geleneksel meslekler : alemcilik ve yorgancılık

Date
2012
Authors
Öztürk, Anıl
Öztürk, Yasemin
Saylak, Muhammed
Sarıoğlu, Ömer Girayhan
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Hamdi Özdiş, HIST 200-11, 17, 18 (2011-2012 Spring) ; 13
Abstract
Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Citation
Published Version (Please cite this version)