Akdeniz Bölgesinin dev bacası: Afşin-Elbistan Termik Santralinin iktisadi ve politik izleri

Date
2020
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abdürrahim Özer, HIST 200-01 (2020-2021 Fall);02
Abstract

1970’li yıllarda yaşanan enerji krizi sonrası Türkiye’de de enerji politikalarına verilen önem artmıştır. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak adına yeni politikalar uygulanmış ve birçok girişimde bulunulmuştur. Bunlardan biri de Afşin-Elbistan Termik Santralidir. Santral pek çok sebepten dolayı ülke gündeminde sıklıkla yer bulmuştur. Santralin kurulmasından on yıl sonra aksaklıklar baş göstermiş ve özelleştirme yoluna gidilmiştir. Kurulduğu dönemde ve sonrasında elektrik üretimi bakımından Türkiye’ye büyük bir katkı sağlayan santralin bölgeye ekonomik ve sosyokültürel açıdan da katkıları olmuştur.


After the energy crisis occurred in the 1970s, the importance given to the energy policies in Turkey increased. To reduce the foreign dependency, new policies were adopted and a lot of attempts were made. One of these attempts was to establish the Afşin-Elbistan Thermal Power Plant. The plant occupied the country’s agenda frequently for a lot of reasons. After ten years the plant was established, some malfunctions showed up and it was decided to privatize the plant management. In and after the period it was built, the plant contributed to the electricity production significantly and it also contributed to the region socio culturally and economically.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)