Ethem Olgun'un gözünden Kore Savaşı ve sonrası

Date
2019
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
  1. Dünya savaşının bitmesiyle ABD ve SSCB'nin başını çektiği iki blok dünyayı siyasi bir ayrılığa sürüklemiştir. Bu iki bloğun ekonomik ve siyasi görüşleri birbirine tamamen zıt olduğu için bu dönemde şiddetli bir rekabet söz konusuydu. Bu rekabet dönemine soğuk savaş denirken bu savaşın sıcak savaşa dönüşmesi ilk defa Kore iç savaşında görülmüştür. Türkiye bu savaşa 1950 yılında 5090 kişilik bir kuvvetle katılmıştır ve ateşkes yapılana dek bölgede görev almıştır. Türkiye, savaşın bitmesinden sonra da bölgenin güvenliği için Kore'ye asker göndermeye devam etmiştir. 1957 yılında askerlik görevini Kore'de yapmaya gönüllü olan Ethem Olgun, altı aylık eğitiminden sonra uzun bir deniz yolculuğuyla Güney Kore'ye varmıştır. 8. Tugay'ın topçu birliğinde olan Ethem Olgun bir sene boyunca askerlik görevini yerine getirmiştir. Kore'de kültüre alışmakta zorluk çeken Olgun özellikle Türk yemeklerine hasret kalmıştır. Burada geçirdiği sürede gerek Türk gerek Kore askerleriyle güreşen Ethem Olgun bu konudaki baĢarısını kanıtlamıştır. Soğukkanlı yapısı nedeniyle meydana gelen kazalarda cankurtaranlık ve ilk yardım görevlerini üstlenmiştir. 1958 yılında geri dönen Ethem Olgun memleketi Havza'ya geri gittikten üç ay sonra evlenmiştir. Çeşitli işlerde çalışan Olgun şu anda Suluova'da emekliliğini geçirmektedir.

With the end of World War II, the two blocks led by the US and the USSR led to a political separation. The economic and political views of these two blocs were violently different and there was fierce competition in this period. This war was called a cold war and it turned into a hot war with Korean Civil War. Turkey participated in this war with a force of 5090 soldiers in 1950 and has worked in the region until a cease-fire held. After the end of the war, Turkey has continued to send troops to Korea for the security of the region. Ethem Olgun, who was willing to do his military service in Korea in 1957, arrived in South Korea with a long sea voyage after six months of training. Ethem Olgun, who was in the artillery of the 8. Brigade, performed his military service for a year. Olgun, who had difficulty adjusting to the culture in Korea, has longed for Turkish cuisine. During his stay Ethem Olgun wrestled with both Turkish and Korean soldiers and proved his success on this issue. Thanks to his cold-blooded character, he has been a lifeguard in the accidents that occurred occasionally. Returning in 1958, Ethem Olgun married three months after he went back to his hometown Havza. Nowadays, after taking on various occupation, he is spending his retirement days in Suluova.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Kore Savaşı, Güney Kore, Ethem Olgun, Askerlik, Korean Wara, South Korea, Military service
Citation
Published Version (Please cite this version)