Kontakt lens teknolojisi ve Prof. Dr. Ayfer Kanpolat

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
İbrahim Mert Öztürk, HIST200-10 (2022-2023 Fall);9
Abstract

Dünya genelinde artan bir ivmeyle popülerliğini sürdüren kontakt lensler, detaylı bir araştırma ve geliştirme sürecinden geçmektedir. Bu araştırma ve geliştirme sürecine Türkiye’nin ve Türk üniversitelerinde görev alan bilim insanlarının önemli katkıları olmuştur. Ayrıca kontakt lens alanında çalışmalar ve kongreler düzenleyen kontakt lens dernekleri, bu alanda çalışan bilim insanlarının ortak projeler yürütebileceği ve fikir alışverişinde bulunabileceği ortamlar sağlamışlardır. Kontakt lens alanında öne çıkan bilim insanlarından biri de Prof. Dr. Ayfer Kanpolat’tır. Yaptığı çalışmalarla dünyada adını duyuran Prof. Dr. Ayfer Kanpolat, kontakt lens ve oftalmoloji alanında tıp literatürüne önemli yayınlar kazandırmıştır. Bu araştırmada kontakt lensler hakkındaki gazete haberleri, dergiler, makaleler ve Prof. Dr. Ayfer Kanpolat’ın aktardığı bilgilerden yararlanılarak kontakt lenslerin araştırılma ve geliştirilme süreci, kontakt lens alanında çalışan Türk bilim insanları ve Prof. Dr. Ayfer Kanpolat’ın yaşamı ele alınmıştır. Kontakt lens tarihinde Türk bilim insanlarının etkisinin açığa kavuşturulması, Türkiye’nin bilimsel camiadaki temsili açısından büyük önem taşımaktadır.


Contact lenses, which continue to be popular with increasing momentum around the world, go through a detailed research and development process. Scientists working at Turkish universities have made a significant contribution to this research and development process. In addition, contact lens associations that organize studies and congresses in the field of contact lenses have provided environments where scientists working in this field can carry out joint projects and exchange ideas. One of the leading scientists in the field of contact lenses is Prof. Dr. Ayfer Kanpolat. Making a name for herself in the world with her work in this field, Prof. Dr. Ayfer Kanpolat has brought essential publications to the medical literature in the field of contact lenses and ophthalmology. In this article, newspapers, magazines, articles, and the information conveyed by Prof. Dr. Ayfer Kanpolat have been used. The article contains the development process of contact lenses carried out by Turkish scientists working in the field of contact lenses. Also, the biography of Prof. Dr. Ayfer Kanpolat is discussed. Showing the influence of Turkish scientists in the history of contact lenses has great importance for the representation of Turkey in the scientific community.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)