Charles Fitch Morse: His life and work as a missionary in Adrianople, Sophia and eski Zagra

Date
2018
Authors
Saeed, Javaria
Khalil, Daniyal
Usman, Mehr-Un-Nisa
Hannan, Mariam
Hameed, İbtesam
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Charles F. Morse batılı Osmanlı İmparatorluğunda 12 yıl çalışmış ve deneyimlerinin raporlarını aktarmış bir ABCFM misyoneriydi. Paylaştığı deneyimleri ve başkaları tarafından üretilmiş olan ikincil edebiyat aracılığıyla, bu makale Charles F. Morse'ın görevinin batılı Türkiye'ye olan önemini kanıtlamak amacını güder. özellikle de Edirne, Sofya ve Eski Zagra. Görevi Ortodoks Hristiyanlığı yerel halka öğütlemek, İncil'i ve ilgilenenler için başka dini metinleri yaymak ve Hrıstiyan okul ve üniversiteler kurmak üzerine yoğunlaşmıştı.


Charles F. Morse was an ABCFM missionary who worked in western Ottoman Empire for 12 years and relayed detailed accounts of his experiences. Through his shared writings, and the secondary literature produced by others, this paper aims to establish the significance of Charles F. Morse’s mission to western Turkey, namely the cities of Adrianople, Sophia and Eski Zagra. His mission was focused upon preaching orthodox Christianity to the local populace, spreading the bible and other holy scripts to those interested, and establishing Christian schools and colleges.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Batılı Türkiye'de Misyonerlik, Charles F Morse, Edirne, Sofya, Eski Zagra, Ortodoks Hristiyanlık, ABCFM, Missionary in Western Turkey, Adrianople, Sophia, Orthodox Christianity
Citation
Published Version (Please cite this version)