Çayırhan Termik Santrali

Date
2020
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abdürrahim Özer, HIST 200-10 (2019-2020 Spring) ; 3
Abstract

Bu araştırmada, Türkiye'nin 35. Ankara'nın ise 2. büyük termik santrali olan Çayırhan Termik Santrali'nin 1976'da temellerinin atılmasından başlayarak günümüze kadar geçirdiği tarihi tüm süreçler ayrıntılı olarak incelenmektedir. Linyit bazlı Çayırhan Termik Santrali'nin ciddi bir elektrik enerjisi ihtiyacını karşıladığı göz önünde bulundurularak, psikolojik ve çevresel etkileri ele alınmıştır. Santralın Türkiye'de özel sektöre devredilen ilk termik santral olmasıyla beraber özelleştirme süreci ve sonrası da ayrıntıyla incelenmiş, doğurduğu siyasi ve sosyo-ekonomik etkiler aktarılmıştır.


In this research, Turkey's thirty fifth and Ankara's second largest coal power station Çayırhan Termik Santrali's history, starting from the first launch in 1976 till its completion including all the historical project development stages, is examined in detail. Considering the fact that Çayırhan Termik Santrali, which uses brown coal, is providing a serious amount of electricity energy, psychological and environmental effects are also evaluated. Together with being the first power station that privatised in Turkey, the whole privatisation process and afterwards are reviewed in detail, political and socio-economic impacts are also reflected.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)