Aydın Doğan’ın medya sektörüne girişi ve Doğan Medya Grubu

dc.contributor.authorŞahin, Selin Doğa
dc.contributor.authorHarmankaya, Ece
dc.contributor.authorBarut, İsmail Can
dc.contributor.authorDinç, Derviş Mehmet
dc.contributor.authorAlga, Ali Bahadır
dc.date.accessioned2022-10-26T08:29:21Z
dc.date.available2022-10-26T08:29:21Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.en_US
dc.descriptionAnkara: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2021.en_US
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (pages 14-15).en_US
dc.description.abstract1980 li yılların başında gerçekleşen askeri darbe, Türkiye’de yepyeni bir dönemin başlamasına neden olmuş, Türk basınını da derinden etkilemiştir. Bu nedenle 1970 li yılların sonundan itibaren Türk medyası asıl görevi halkı bilgilendirme olan basın işlerinden uzaklaşarak magazinleşmeye başlamıştır. Basın sıkı yönetim tarafından denetlenmiş, basına siyasi haberlerle ilgili olarak yapılan baskı ve yönlendirmeler bu sonucun ortaya çıkmasında çok önemli bir etken olmuştur. Aynı zamanda o dönemde kitle iletişim araçlarının en etkinleri olan radyo ve televizyon da TRT kurumunun tekeli haline gelmiş, toplumsal eleştiri de zayıflamıştı. Ancak, 1979’da Aydın Doğan’ın Milliyet gazetesini satın almasıyla başlayan basın dışı sermayenin Türk basınında yer alması ile ilgili oluşum ve aile tipi basın işletmesinden, finans-kapitali dışarıdan sağlanan basın kuruluşlarına geçiş modeli, döneme damgasını vuran en önemli olaylarından birisi haline gelmiştir. Bu olayın Türk medyası açısından medyada önemli değişiklere neden olması ve gazetecilik arkaplanından gelmeyen birisi olarak Aydın Doğan’ın medya sektöründeki yükselişi bu anlamda, Türk medya tarihi açısından radikal değişimlere neden olmuştur ve kendisi gibi pek çok iş adamının da medya sektörüne girişine önayak olmuştur. Bu değişimin, etkileri hala günümüzde de devam etmektedir. Bu çalışmada, Türk medyasının gelişiminde ve değişiminde önemli ölçüde rol oynayan Aydın Doğan’ın medya sektörüne girişi, 1980 lerde Türk medyasının durumu, Doğan Medya Grubu’nun medyadaki konumu ve Türk medyasının durumunu etkileyen dış faktörler ve Doğan Medya Grubu’nun yükselişi konuları incelenecektir.en_US
dc.description.abstractThe military coup that took place in the early 1980s caused the start of a brand new era in Turkey and deeply affected the press. For this reason, since the end of the 1970s, the Turkish media has moved away from the press, which is the main task of informing the public, and has started to become a tabloid. The press was controlled by martial law, and the pressure and guidance made to the press regarding political news was a very important factor in the emergence of this result. At the same time, radio and television, which were the most effective means of mass media at that time, became the monopoly of the TRT institution, and the social opposition weakened. However, the formation of non-media capital in the Turkish press, which started with Aydın Doğan's purchase of Milliyet newspaper in 1979, and the model of transition from family-type press business to media institutions whose finance capital is provided from outside became one of the most important events that left its mark on the period. The fact that this event caused significant changes in the media for the Turkish media, and Aydın Doğan's rise in the media sector, as someone who did not come from a journalistic background, in this sense, caused radical changes in Turkish media history, and its effects still continue today. In this study, Aydın Doğan's entry into the media sector, who played an important role in the development and change of the Turkish media, the situation of the Turkish media in the 1980s, the position of Doğan Media Group in the media, the external factors affecting the situation of the Turkish media and the rise of Doğan Media Group will be examined.en_US
dc.description.statementofresponsibilityby Hamid İncidelen.en_US
dc.format.extent18 pagesen_US
dc.identifier.itemidSPB4027
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/110765
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.relation.ispartofseriesHamid İncidelen, HIST200-17 (2021-2022);04
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subjectAydın Doğanen_US
dc.subjectTürk medyasıen_US
dc.subject1980 sonrası Türk medyasıen_US
dc.subjectDoğan medyaen_US
dc.titleAydın Doğan’ın medya sektörüne girişi ve Doğan Medya Grubuen_US
dc.typeStudent Projecten_US
Files