Bursa’da tekstil ve tekstil firması BİKSAN’ın tarihi

Date
2021
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

“Bursa’da Tekstil ve Tekstil Firması BİKSAN’ın Tarihi” isimli projemizde 1988 yılında Bursa’da kurulan BİKSAN isimli tekstil firmasının hikayesine mercek tuttuk. Firmanın kuruluş hikayesini, ilk yıllarını, ülkemizde bir ilk olan ve tekstil sektöründe hızlı bir atılıma yol açan transfer baskı yöntemine başlama sürecini, şirketin yıllar içindeki büyüme hikayesini ve uygulamaya çalıştığı yeni yöntemleri inceledik. Ek olarak, BİKSAN firmasının diğer tekstil firmalarıyla, sendikalarla, odalarla ve derneklere arasındaki ilişkiye detaylı bir şekilde göz attık. Sonrasında BİKSAN firmasının çalışanlarıyla arasındaki ilişkiyi ve firmanın sosyal sorumluluk projelerine bakışını araştırdık. BİKSAN firmasının çok büyük bir şirket olmasa da tekstil sektörüne bir yeniliğin gelmesinde etkili olduğunu ve bu sayede uzun yıllar boyunca sektörde varlığını devam ettirebildiğini tespit ettik.


Under our project titled ‘Textile Sector in Bursa and BİKSAN Textile Company’, we have focused on a textile company named BİKSAN established in Bursa in 1988. We examined the background of the company, its initial years, how it pioneered the use of transfer printing method in Turkey that gave impetus to the Turkish textile sector, how the company flourished over years and novel methods that it strives to implement. We have also taken a closer look at BİKSAN’s relations with other textile companies, trade unions, chambers of trade and industry and associations. We then studied the relations between BİKSAN and its employees and how it views the social responsibility projects. We have found out that BİKSAN, though not a very big company, has played a significant role in bringing innovation to the textile sector and thus maintained its position in the sector for many years.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Citation
Published Version (Please cite this version)