El yazısı belgelerde kelime tabanlı arama

Date
2008-04
Advisor
Instructor
Source Title
IEEE 16th Signal Processing, Communication and Applications Conference, SIU 2008
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
IEEE
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Conference Paper
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Bu çalışmada el yazısı belgelerde arama yapabilmek için yeni yöntemler önerilmiştir. Bu çalışmadaki en temel varsayım ve yola çıkış noktası; her bir kelimenin resim gibi ele alınabileceği ve dolayısıyla resim arama teknikleri ile sorgulama yapılabileceğidir. Özel olarak resim üzerindeki kenar noktalarının eğimlerinin yönlerinin dağılımı ve korelasyon katsayısı tabanlı iki yöntem önerilmiş, ayrıca bu iki yöntemin nasıl birleştirilebileceği anlatılmıştır. Deneyler George Washington'un el yazmaları veri kümesi üzerinde yapılmıştır.

We present new methods to retrieve words in historical handwritten documents. With the assumption that the words can be seen as images, we used the word spotting idea and search for the words in the documents using image retrieval techniques. Specifically, we proposed two methods, one based on the histogram of gradient orientations and one based on the correlation coefficient. We also proposed a new method by combining these two methods. In the experiments the data set consisting of George Washington's handwritings is used. ©2008 IEEE.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Correlation coefficients, Data sets, Gradient orientations, Handwritten documents, Historical documents, Image retrieval techniques, Washington, Word spotting, Image retrieval, Signal processing, Correlation methods
Citation
Published Version (Please cite this version)