Çöğen Helva'nın tarihi (1883-)

Date
2022
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
İbrahim Mert Öztürk, HIST200-10 (2022-2023 Fall);10
Abstract

Çöğen Helva, Konya’da 1883’te Hacı Rasih Ağa tarafından kurulmuş ve varlığını günümüze kadar bir aile şirketi olarak sürdürebilmiştir. Bir aile şirketi olmanın zorluklarının üstesinden gelerek 100 seneyi aşkın bir tarih birikimi elde etmiş olan Çöğen Helva, bu başarısı ile kendini hem diğer aile şirketlerinden hem de diğer helvacılardan ayırabilmiştir. Osmanlı döneminde kurulan, 2 dünya savaşı ve hem ulusal hem küresel birçok ekonomik krizler görüp geçiren Çöğen Helva’nın hala ayakta olması, nesiller boyunca aktardığı helva tutkusu ve çalışma etiğine bağlıdır. Bu çalışmada Çöğen Helva’nın kuruluşundan itibaren nasıl bir iş planı izledikleri, çalışma etiklerinin nasıl olduğu ve nesiller boyu süregelmiş helva tutkusunun onları nasıl bir başarıya götürdüğü anlatılmıştır.


Çöğen Helva was established in Konya in 1883 by Hacı Rasih Ağa and has continued its existence as a family business until today. Having a history accumulation of more than 100 years by overcoming the difficulties of being a family business, Çöğen Helva has been able to distinguish itself from both other family companies and other halva shops with this success. The existence of Çöğen Helva, which was founded in the Ottoman period and went through 2 world wars and many national and global economic crises, depends on the passion for halva and the work ethic that it has passed down through generations. In this study, it is explained what kind of business plan Çöğen Helva has followed since its establishment, how their work ethic is and how their passion for halva has led them to success.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Çöğen Helva, Aile şirketi, Zorluk, Tarih birikimi, Nesil, Family business, Difficulties, History Accumulation, Generation
Citation
Published Version (Please cite this version)