Ankara'nın ilk sosyal ayak izi: AOÇ Merkez Lokantası

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Onuralp Çakır, HIST200-21 (2022-2023 Fall);1
Abstract

Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olan Ankara, Cumhuriyet Döneminin başlarında henüz gelişmekte olan bir şehirdi. Genç Cumhuriyet ütopyası olarak kurulmaya çalışılan başkent, zamanla çağdaş insan modelinin çizildiği bir merkez haline gelmiştir. Bu şehrin kuruluş aşamasında Atatürk Orman Çiftliği cumhuriyetin temsil ettiği fikirlerin somut bir örneği oldu. Çiftlik 1925 yılında kurulduğunda ise topluma hizmet eden ortak bir kültür merkezi ve böylelikle de kentsel hafıza yaratılması için uygun bir ortam halini aldı. Atatürk Orman Çiftliği’nin bir parçası olan Merkez Lokantası, oluşturulmak istenen kentsel belleğin sosyal ayağını oluşturuyordu. Dönemin önemli eğlence mekânları ve lokantaları arasında yerini alan Merkez Lokantası, yeme içme ve eğlence kültürüyle kentsel belleğe katkıda bulunmuştur. Bu makalede ise kentsel belleğin ne olduğundan ve öneminden; Atatürk Orman Çifliği’nin kuruluş süreci ve Ankara’nın gelişimindeki payından; bu çiftliğin bir parçası olan Merkez Lokantasının tarihi, topluma etkisi ve öneminden bahsedilmektedir


Ankara, the capital of the Republic of Turkey, was still a developing city at the beginning of the Republican Period. During the establishment of Ankara as an ideal capital city, with time it became a workshop for modern and civilized people. Atatürk Forest Farm as an important part of this capital became a concrete representation of the ideals of the newly found republic. When Atatürk Forest Farm was established in 1925, it created a common culture that served the community and, as a result, an urban memory was created through Atatürk Forest Farm. Merkez Restaurant, which is a part of Atatürk Forest Farm, was the social step of the urban memory that was wanted to be created. Merkez Restaurant, which took its place among the important entertainment venues and restaurants of the period, organized many celebrations and also hosted important statesmen. Merkez Restaurant took its place as one of the foundation stones of the urban memory of Ankara. In this article, what urban memory is and its importance; the establishment process of Atatürk Forest Farm and its share in the development of Ankara; the history, impact and importance of the Merkez Restaurant, which is part of this farm, are mentioned.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)