1996 Kardak krizi’nde Türk ordusu

Date
2022
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
İbrahim Mert Öztürk, HIST200-08 (2022-2023 Fall);9
Abstract

Kardak kayalıkları, Ege Denizi’nde kapladığı küçük konuma karşılık Türk- Yunan ilişkilerinde krize yol açacak kadar büyük öneme sahip olmuştur. Coğrafi konum olarak Ege Denizi’nde Kalolimni kayalıklarının doğusunda yer alan ve sadece keçilerin yaşadığı bilinen kayalıklara, Figen Akat isimli Türk gemisinin çarpması Türkiye ve Yunanistan arasında krize dönüşen bir gerginlik yaratmıştır. Yunanistan bu çarpışmanın kendi sınırlarında olduğunu iddia etmiş ve Türkiye’ye ait olan Kardak gibi diğer bazı adaların kendisine ait olduğunu iddia edince kriz büyümüştür. Türkiye sadece keçilerin yaşadığı bu kayalık adadan vazgeçmemiş ve güçlerini sonuna kadar kullanmıştır. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller: “O bayrak inecek, o asker gidecek” diyerek Türkiye’ye ait herhangi bir toprak parçasını bile kaybetmek istemediklerini sözleriyle göstermiştir. Her ne kadar Kardak Krizinde deniz gücü baş faktör olsa da bu ada için hava kuvvetleri birlikleri ile kara kuvvetlerinin bazı unsurları teyakkuza geçmiş ve büyük uğraşlar sergilemişlerdir. Yunanistan ile Türkiye’nin uzun süren adalar sorunu bu krizin de sebeplerinden biridir.


Despite the small area that Imia encompasses in the Aegean Sea, it has been important enough to cause a crisis in Turkish-Greek relations. The collision of a Turkish ship named Figen Akat with these rocks, geographically located in the Aegean Sea to the east of the Kalolimnos and known to be inhabited only by goats, had caused a tension between Greece and Turkey that escalated into a crisis. Greece claimed that the collision happened inside their borders, and after claiming that Imia and some other islands that belonged to Turkey were theirs, the crisis escalated. Turkey did not give up on those rocks inhabited by goats and used its powers until the end. The prime minister of the era, Tansu Çiller, by saying, "That flag will come down, that soldier will leave." expressed verbally that Turkey did not want to lose any territory. Even though naval forces were the primary factor in the Imia Crisis, air and land forces also became vigilant in some aspects and displayed great effort. The enduring dispute over the islands in the Aegean was one of the causes of this crisis.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Ege Denizi, Ada, Adacık, Kayalık, Kriz, Egemenlik, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, SAT, Ege Sorunu, Kıta Sahanlığı, Nota, Yunan-Türk İlişkisi, Megali idea, Anlaşmazlıklar, Politika, Diplomasi, Askeri politika, Arabuluculuk, Medya, Status quo ante, The Aegean Sea, Island, Islet, Rock, Crisis, Sovereignty, Air force, Navy, SAT, Aegean problem, Continental shelf, Note, Greek-Turkish relations, Disputes, Politics, Diplomacy, Military policy, Mediation, Media
Citation
Published Version (Please cite this version)