Ankara Ticaret Borsası’nın tarihçesi

Date
2022
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Kudret Emiroğlu, HIST200-2 (2022-2023 Fall);5
Abstract

Bu makalede Cumhuriyet Döneminde kurulan ilk ticaret borsalarından biri olan Ankara Ticaret Borsası’nın kuruluş süreci, organizasyonu, yapısındaki faaliyetlerin değişimi ve günümüzdeki faaliyetleri anlatılmıştır. 1927 yılında kurulan Ankara Ticaret Borsası ülkemize tarım ve hayvancılık sektörleri hakkında yenilikler getirmiş, ilk canlı hayvan borsacılığını kurmuş ve Ankara’daki ticaretle uğraşan kişilere maddi ve manevi yarar sağlamış tarihi bir kurumdur. Bu yazıda ATB’nin geçmiş faaliyetleri borsa arşivinden alınan raporlarla birlikte incelenmiş, aynı zamanda borsanın güncel genel sekreteri ve basın müşaviri ile görüşmeler yapılarak araştırma zenginleştirilmiştir.


In this article, the establishment process, organization, changes in its structure, and present activities of Ankara Commodity Exchange, one of the earliest commodity exchanges formed during the republican period, are covered. Ankara Commodity Exchange, founded in 1927, is a historical organization that introduced agricultural and livestock principles to Turkey, founded the first livestock commodity market and provided many benefits to the merchants in Ankara. In this article, the past actions of ATB were analyzed alongside documents from the stock market archive, and the research was enriched by interviews with the stock exchange's current general secretary and press advisor.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Ankara Ticaret Borsası, ATB, ATB tarihi, Ticaret, Borsacılık, Borsacılık faaliyetleri, Borsa tarihi, Ankara Commodity Exchange, History of ATB, Trade, Stock exchange, Stock exchange activities, History of the stock exchange
Citation
Published Version (Please cite this version)